EXPERTER PÅ FASADMÅLNING OCH FASADRENOVERING

Fasadrenovering och husmålning i Stockholm, Västerås och Eskilstuna

Fasadrenovering i Stockholm har jobbat med fasadrenovering och husmålning i Stockholm, och alla dess kranskommuner Västerås och Eskilstuna i mer än 20 år med flera hundra objekt, så vi tycker vi kan kalla oss fasadexperter.

Under dessa 20 år har Fasadrenovering Stockholm  tillsammans med våra leverantörer utvecklat renoveringsmetoder för alla typer av fasader, så som putsfasader, träfasader och tegelfasader. Vår erfarenhet samt våra nogrannt utvalda leverantörer av rätt material för respektive fasadrenovering gör att vi kan lämna fullständiga garantier på hela renoveringsprojektet.

När du behöver en fasadrenovering i Stockholm tycker vi förstås att du ska kontakta oss.

Fasadrenovering Stockholm har många års erfarenhet av fasadrenovering, putsning, murning, målning av träfasader  och även andra tjänster såsom ommålning av tegelfasader även ombyggnad av tegelfasader. Vi kan även erbjuda tilläggsisolering och fönsterbyten i samband med fasadrenoveringen, en investering som betydligt förbättrar er fastighetsekonomi.

Våra tjänster:

Vanliga typer av fasadskador

Det är viktigt att åtgärda skador på husfasaden så snart de upptäcks. Det gäller såväl vilken typ av fasad det handlar om, vilket klimat det utsatts för och vilka tidigare behandlingar som gjorts.

Har slitaget gått långt och skadeprocessen startat så kan skadorna öka snabbt med tiden. Därför är det av största vikt att göra regelbundna översyner av fasaden.

Puts & Tegelfasad

Tegel och fogar drar lätt åt sig vatten, vilket kan innebära läckage till konstruktionen och frostskador som kan leda till sprickor. Detta innebär in sin tur ökad risk för mögelskador. Den bärande konstruktionen kan i längden dessutom drabbas av rötskador och i allra värsta fall äkta hussvamp. Går det för långt så kan det utsätta människor för fara när puts och tegelstenar lossnar och faller ned på marken.

Bara att tvätta fasader och måla om hus förlänger livslängden och skapar känslan av att ha ett nytt och vackert hus.

Vi utför fasadmålning och fasadrenovering åt både små privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och större fastighetsbolag.

Som privatperson och ägare till en fastighet säkerställer man med en fasadrenovering som att tex  måla om huset, tilläggsisolera eller att byta fönster får ett vackrare hus med högre värde och längre livslängd.

Samtidigt får man ett bättre inomhusklimatet och minskar uppvärmningskostnaderna.

Man bör dock tänka på att det kan krävas bygglov för utvändiga förändringar (vid husmålning även färgbyte) och att alltid anlita företag med rätt kunskap och kompetens.

Genom att anlita oss som är fasadexperter för er renovering får du en ny fasad som håller i många år framåt, det säkerställs genom att vi alltid lämnar skriftliga garantier och ett bra miljöarbete i focus.

Kontakta Fasadrenovering Stockholm i dag för en kostnadsfri fasadinspektion med offert.