EXPERTER PÅ FASADMÅLNING OCH FASADRENOVERING

Renovering av tegelfasader:

Den som vill måla om sitt hus gör klokt i att låta penslarna ligga tills stadsbyggnadskontoret fått säga sitt.
Man kan behöva bygglov vid renovering av sin tegelfasad, så det är bäst att kontrollera innan man målar om. Annars finns många möjligheter när det gäller ommålning eller förändringar av fasaden där man kombinerar tegelfasaden med träfasad antingen stående träpanel eller liggande lyssna med våra fasadexperter så kan ni få många goda råd.

Måla tegelfasad:

Att måla på tegel är väldigt tacksamt jämfört med att måla på trä, till exempel. Tegel suger inte åt sig lika mycket och behöver inget grundligt underarbete. Vi borstade bara av teglet så att det blev rent från damm och spindelväv. Hör med oss hur er fasad kan få ett helt nytt design.

Tegelslammning:

När det gäller renovering alternativt målning av tegelfasad så är ett sätt att göra det på tegelslamning.

Det används för att få en jämn kulör och en behaglig tegelstruktur. Systemet används både i nyproduktion och som problemlösare vid renovering av äldre tegelfasader.

Väljer man exempelvis en silikonhartsprodukt som slutbehandling får man dessutom en fasad som håller sig torr och varm, med minskade uppvärmningskostnader som följd.
Kontakta oss så tar vi fram det som är den bästa lösningen för er tegelfasad.