EXPERTER PÅ FASADMÅLNING OCH FASADRENOVERING

Fasadmålning

När behöver du måla om ditt hus?

Ett bra tillfälle att ge huset lite extra uppmärksamhet är i samband med
vår- och höststädningen. Gå en runda runt huset och kolla över fasaden, fönsterna, hängrännorna och hussockeln. Har man det som rutin kan man upptäcka skador och åtgärda de brister som uppstått innan skadan blir för stor.

När det är dags för fasadmålning så kan den vara i gott skick räcker det ofta med en enklare renovering som kan bestå av tvätt, lagning av skador och ommålning.

Alternativt behov av större renovering som fasadbyte om fasaden är i dåligt skick.

Måla träfasader:

Måla träfasader kan göras med olika färger så som täckfärg, oljefärg och lasyrfärg vilket som passar ert hus bäst ser vi bäst efter en inspektion av er fasad.

Vid val av färg när man skall måla om en träfasad så finns det en del viktiga sakert att tänka på för att få ett resultat av målningen som håller över tid.

Vi har valt att arbeta med Caparols färger för träfasader.

Caparols målarfärger för husmålning av träfasader, CARAT och INTACT, innehåller ett unikt utökat skydd mot påväxt av alger och mögel. Jämfört med vanlig målarfärg innebär 3-stegs metoden att risken för påväxt avsevärt minskas över längre tid.

3-stegs skyddet är baserat på 3 olika alg- och mögelförhindrande ämnen. Det första börjar verka samma dag som du målar på färgen och skyddar ytan under de första åren. Steg 2 motsvarar det skydd som finns i vanlig målarfärg av god kvalitet. Det blir aktivt inom ett år efter att färgen målats och ger ett skydd under ett antal år med avtagande effekt. Steg 3 har en fördröjd effekt. Det tar vid och förstärker när steg 2 börjar mattas av och förlänger den skyddande effekten avsevärt.

Att lova totalt mögelskydd mot påväxt av alger och mögel går inte. Omgivande miljö och kvalitén på underlaget har betydelse för resultatet. Caparols 3-stegs-skydd ger bästa förutsättningar för ett problemfritt och vackert målningsresultat.

Lasera träfasad:

Caparols nya trälasyr för träfasader är ännu ett exempel på innovation och miljöarbete och finns i mängder av kulörer.

Ett exempel på hur företaget utvecklar koncept för hållbara färgsystem. Alkydoljan i trälasyren baseras på olja från växten oljedådra, som genom sitt odlingssätt bidrar till såväl bättre levnadsbetingelser för insekter som minskad användning av ogräsbekämpningsmedel.

Måla putsfasader:

En fasadrenovering av en putsfasad kan vara alltifrån liten till väldigt omfattande. Om befintlig fasad är i gott skick räcker det ofta med en enklare renovering som kan bestå av tvätt, lagning av skador och ommålning.

Behöver den gamla fasaden bytas ut till en ny blir renoveringen mer omfattande. Då behöver man knacka ner den befintliga, eller bila, som det också heter. Det är ett besvärligt moment för de boende eftersom det låter mycket och skapar vibrationer. Eventuella husdjur bör man hitta en annan miljö för då. Vid en fasadrenovering uppstår naturliga pauser i arbetet. Det kan t ex vara att fasaden behöver torka efter tvätt.

Vilken målarfärg du ska använda för din putsfasad på just ditt projekt beror på förutsättningarna och vilket målningsresultat du vill uppnå. Våra målare hjälper dig att välja rätt färg för just ditt ditt målningsprojekt. Caparols breda sortiment av silikatfärg, silikonhartsfärg, kalkfärg och annan fasadfärg och fönsterfärg för målning utomhus på fönster och putsfasad garanterar att vi så gott som alltid har målarfärgen du behöver.
Låt våra fasadexperter komma ut och göra en fasdinspektion och lämna förslag på åtgärd samt offert.

Måla tegelfasad:

När man skall måla om en tegelfasad ett är ett sätt att göra det på tegelslamning används för att få en jämn kulör och en behaglig tegelstruktur. Systemet används både i nyproduktion och som problemlösare vid renovering av äldre tegelfasader.

Väljer man exempelvis en silikonhartsprodukt som slutbehandling får man dessutom en fasad som håller sig torr och varm, med minskade uppvärmningskostnader som följd.
Kontakta oss så tar vi fram det som är den bästa lösningen för er fasad.

Miljö innovationer:

Caparol lanserade våren 2017 världens första förnyelsebara moderna vägg- och takfärg, IndekoGeo där fossil råvara delvis kunde ersättas med råvara baserad på biomassa från skogsbruket. Utvecklingen av bindemedlet till produkten skedde i samarbete med BASF och var ett medvetet steg i Caparols strategi att ständigt minimera hälso- och miljöbelastningen från produkter och produktion.