EXPERTER PÅ FASADMÅLNING OCH FASADRENOVERING

Fasadrenovering Stockholm

 

Låt oss utföra er fasadrenovering i Stockholm!

 

Tillsammans med våra leverantörer har vi efter 20 års erfarenhet av fasadrenovering i Stockholm utvecklat renoveringsmetoder för alla typer av fasader så som putsfasader, träfasader och tegelfasader.

Vår erfarenhet samt våra nogrannt utvalda leverantörer av rätt material för respektive fasadrenovering gör att vi kan lämna fullständiga garantier på hela renoveringsprojektet.

Vi målar om och renoverar fasader åt både små privata fastighetsägare, bostadsrättsföreningar och större fastighetsbolag.

Som privatperson och ägare till egen fastighet säkerställer man genom en fasadrenovering med tex att måla om huset, tilläggsisolera eller att byta fönster  får man ett vackrare hus med högre värde och längre livslängd.

Samtidigt förbättrar man inomhusklimatet och minskar uppvärmningskostnaderna.

Man bör dock tänka på att det kan krävas bygglov för utvändiga förändringar (även färgbyte vid husmålning) och att alltid anlita företag med rätt kunskap och kompetens.

Vi utför alla våra uppdrag med fullständiga garantier och ett bra miljöarbete i focus.

Välj ett proffs och skona din plånbok. Förläng livstiden på din fasad med många år genom att anlita oss.

Kontakta oss i dag gällande fasadrenovering i Stockholm för en kostnadsfri inspektion med offert.