EXPERTER PÅ FASADMÅLNING OCH FASADRENOVERING

INSPIRATION:

Vi har valt att jobba med Caparols utvalda produkter för utomhusmålning.
Nedan kan ni se det utbud av olika färger och inspiration.

Vilken färg som passar bäst på en träfasad beror på flera saker, tex hustyp, omgivning och naturligtvis din egen smak. Här tipsar och guidar vi i färgsättning för sekelskifteshus. Men naturligtvis passar färgerna på hus av andra typer också! Alla färger kommer från färgkartan Svenska färger, som innehåller 90 utvalda färger för träfasader, snickerier, dörrar och fönsterfönsterfärg. Färgerna i färgkartan kommer från Svensk färgsättningstradition och med blicken framåt för att täcka in även modernare och kanske kommande traditioner i färgsättning av husfasader.
Alla färger i färgkartan Svenska färger bryts med enbart pigment av högsta kvalitet, vilket gör att den målade träfasaden ser nymålad ut riktigt länge.

Caparol har både färger färgsättningsidéer som hjälper dig att lyckas med din husmålning. Här hittar du färgkartor och en mängd färdiga färgsättningar för vacker, stilsäker, modern och klassisk färgsättning utomhus.

Färgerna i Caparols färgkartor för målning utomhus är utvecklade för att behålla sin kulör lång tid utan att blekas. Väljer du en mörkare färg för di  träfasad rekommenderar vi gärna vår fasadfärg Intact Solid som med inbyggt UV-skydd håller glans och kulör riktigt länge , även om du väljer att måla träfasaden svart. Vill du måla träfasaden vit eller ljus rekommenderar vi gärna vår självrengörande träfasadfärg Intact Bright som håller fasaden ljus och fräsch.

Vid val av färg när man skall måla om en träfasad så finns det en del viktiga sakert att tänka på för att få ett resultat av målningen som håller över tid.

Kontakta våra fasadexperter för att se vilka möjligheter ni har gällande er  specifika fasadrenovering vi återkommer till er inom 24 timmar.

Putsfasad:

En fasadrenovering av en putsfasad kan vara alltifrån liten till väldigt omfattande. Om befintlig fasad är i gott skick räcker det ofta med en enklare renovering som kan bestå av tvätt, lagning av skador och ommålning.

Behöver den gamla fasaden bytas ut till en ny blir renoveringen mer omfattande. Då behöver man knacka ner den befintliga, eller bila, som det också heter. Det är ett besvärligt moment för de boende eftersom det låter mycket och skapar vibrationer. Eventuella husdjur bör man hitta en annan  miljö för då. Vid en fasadrenovering uppstår naturliga pauser i arbetet. Det kan t ex vara att fasaden behöver torka efter tvätt.

Vilken målarfärg du ska använda för din putsfasad på just ditt projekt beror på förutsättningarna och vilket målningsresultat du vill uppnå. Våra målare hjälper dig att välja rätt färg för just ditt ditt målningsprojekt. Caparols breda sortiment av silikatfärg, silikonhartsfärg, kalkfärg och annan fasadfärg och fönsterfärg för målning utomhus på fönster och putsfasad garanterar att vi så gott som alltid har målarfärgen du behöver.
Låt våra eminenta fasadexperter komma ut och göra en fasdinspektion och lämna förslagt på åtgärd samt offert.

Tegelfasad:

Vid målning av tegelfasader är ett sätt tegelslamning denna metod används för att få en jämn kulör och en behaglig tegelstruktur. Systemet används både i nyproduktion och som problemlösare vid renovering av äldre tegelfasader.

Väljer man exempelvis en silikonhartsprodukt som slutbehandling får man dessutom en fasad som håller sig torr och varm, med minskade uppvärmningskostnader som följd.
Kontakta oss så tar vi fram det som är den bästa lösningen för er fasad.

Miljö innovationer:

Caparols nya trälasyr för träfasader är ännu ett exempel på innovation och miljöarbete

Ett exempel på hur företaget utvecklar koncept för hållbara färgsystem. Alkydoljan i trälasyren baseras på olja från växten oljedådra, som genom sitt odlingssätt bidrar till såväl bättre levnadsbetingelser för insekter som minskad användning av ogräsbekämpningsmedel.

Caparol lanserade våren 2017 världens första förnyelsebara moderna vägg- och takfärg, IndekoGeo där fossil råvara delvis kunde ersättas med råvara baserad på biomassa från skogsbruket. Utvecklingen av bindemedlet till produkten skedde i samarbete med BASF och var ett medvetet steg i Caparols strategi att ständigt minimera hälso- och miljöbelastningen från produkter och produktion.

Kontakta våra fasadexperter så hjälper vi er i ert val av färg som
passar er fasad bäst både gällande utseende, design och funktion.