EXPERTER PÅ FASADMÅLNING OCH FASADRENOVERING

Putsning och målning av fasader i Stockholm, Västerås och Eskilstuna

 

Putsfasader:

Vid renovering av putsfasader har man en del att ta ställning till.

Vilket val av putssystem skall användas så som:

— Puts på isolering

— Puts utan isolering

— Ventilerade fasadsystem

 

Traditionella putssystem med anor

Puts av olika typer förekommer på en mängd olika underlag både inomhus och utomhus. På äldre byggnader uppförda och putsade första gången före 1950 är det oftast kalkputs eller hydraulisk kalkputs. På mer moderna byggnader är det nästan uteslutande kc-baserade putser.

Dessa traditionella putskonstruktioner har i de flesta fall en total tjocklek på 15-30 mm, kalk och hydraulisk kalk kan vara tjockare ändå.

Det finns också tunnputsbruk som är baserade på kalk och cement men med tillsatser som gör bruket hydrofoberat (vattenavvisande). Dessa bruk kan användas på vissa traditionella puts underlag samt ventilerat skivmaterial. Tunnputsbruk används också till puts på isolering.

Puts utan isolering på olika typer av underlag

Leca® lättklinkerblock

Leca® är ett mycket bra underlag för puts. Leca® finns i olika typer av block beroende på blocktyp finns olika rekommendationer. Lättklinker finns även som element/sandwichväggar

Tegel

På tegel har man putsat under väldigt många år till en början med kalk eller hydraulik kalk baserade produkter senare har kc-baserade bruk helt tagit över i nyproduktionen.

Lättbetong

Lättbetong har använts i Sverige från framförallt 1960-talet. Underlaget fungerar väl att putsa på men kräver anpassade produkter med sulfat resistent cement. Observera också materialets relativt stora fuktinnehåll som kan vara ett problem vid framförallt nyproduktion.

Revetering

Revetering är benämningen för kalkputsade trä hus. En gammal metod som har fungerat väl men det är mycket viktigt med tjockleken på brukskiktet det bör var minst 30 mm.

Ventilerat

Den nyaste varianten av puts i Sverige, ett modernt system med luft spalt bakom en cementbaserad skiva med tunnputs. Denna typ av system används på trä eller stålregelstommar.

Serpomin EF:

Serpomin EF har tagits fram för att motsvara högt ställda krav på funktion och estetik. Du får en motståndskraftig fasad med putsens unika känsla och egenskaper. Systemet är anpassat för både nyproduktion och renovering

Weber Rotputssystem:

Weber Rotputssystem är ett system anpassat för framförallt omputsning av tidigare putsade fasader. Rotputssystemet är framtaget för att minimera arbetstiden och kostnaden vid omputsning av en fasad. Hemligheten till tidsbesparingen är att slippa ta bort det befintliga putsskiktet.

Weber ädelputssystem:

Webers ädelputser består till större delen av krossad vit marmor, sk dolomit. Dessutom ingår kalk, cement, färgpiment och ibland glimmer. Det är den rena, vita marmorn som är hemligheten bakom ädelputsens/ytputsens unika egenskaper. Den förbättrar hållfastheten i alla klimat och ger en jämn ljus färg, som gör putsen lätt att pigmentera. Weber Ädelputs-/KC-putssystem kan kombineras som fasadmaterial med trä, tegel, plåt och betong. Den kan appliceras till vilken struktur som helst och fås i nästan vilken kulör som helst.

Låt våra fasadexperter inspektera er fasad för att välja bäst metod för just er fasad.