EXPERTER PÅ FASADMÅLNING OCH FASADRENOVERING

Fasadrenovering Stockholm

När du behöver hjälp med fasadrenovering i Stockholm, Västerås eller
Eskilstuna.

Välj ett proffs och skona plånboken. Förläng livstiden på din fasad med flera år.

Fasadmålning är en viktig faktor för att öka trivseln och skapa förutsättningar för långsiktig funktionalitet. Våra kunniga och erfarnafasadmålare gör hela jobbet som annars lätt kan bli besvärlig. Vi utför våra tjänster främst i Stockholm, Eskilstuna, Västerås området.

Specialiserade på att renovera fasader i puts och trä.

Våra fasadmontörer är specialiserade på att måla om och renovera puts-
och träfasader.

  • Detta gör vi gällande fasadrenovering:
  • Putsar om fasader
  • Målar om putsfasader
  • Målar om träfasader
  • Panelbyten
  • Vi gör fasadbyten av trä och putsfasader
  • Fönsterbyten, fönsterrenoveringar
  • Tilläggsisolerar

Vi satsar på hög kvalitet och nöjda kunder. Det viktigaste för kvalitén är underarbetet, vilket vi är speciellt noggranna med.
Ni kan ha förtroende för oss när det gäller alla våra tjänster.
Vårt rationella sätt att arbeta på gör att ni får arbetet utfört på kortast möjliga tid.

Övriga tjänster är takbyten och takrenoveringar men vi åtar oss även uppdrag som rör fönster, balkonger, stuprör, tilläggsisolering och trappor.

Oavsett om det gäller en större fastighet eller en mindre villa så är våra fasad-specialister redo att anta just ert uppdrag.
Har du frågor om fasadrenovering?

P-märkta putsfasadsystem ger starkt skydd mot fukt

Weber har nu fyra certifierade putssystem som är verifierade utav SP enligt (SP Certifieringsregel 021). Dessa fasadsystem går att P-märka. Serporocsystemet är uppbyggt på mineralull och traditionell KC-baserad puts om ca 20 mm.

Serporoc är det första tjockputssystemet som certifierats och godkänts av SP, Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Förbättrade kontrollprogram med tredjepartskontroll, krav på certifierad entreprenör och en noggrant testad metod säkerställer funktion, kvalitet och fuktskydd.

Krav på besiktning och godkänt utförande

För att P-märkningen av projektet skall kunna utföras krävs att projekteringen utförts enligt gällande anvisningar för det certifierade fasadsystemet. Det innebär att monteringen utav fasadsystemet utförs utav en Weber certifierad putsentreprenör med kompletterande utbildning i stomtätning med giltigt utbildningsbevis utfärdat utav Weber samt certifierade utav SP för montering av fasadsystem enligt certifikatet SC0238-10.

Kontakta oss i dag gällande fasadrenovering för en kostnadsfri inspektion med offert.